Coffi z Grodu Smoka – Brzezia Łąka (Polska)

o. Castor z Peletonu Skorpiona

m. Venia z Ostrowskiej Sfory