Faraon z Grodu Smoka – Inowrocław (Polska)

o. Irok vom Niemberger Eck

m. Finett vom Frankengold