Irko z Grodu Smoka – Niezgoda (Polska)

m. Flavia vom Frankengold

o. Mefisto vom Haus Tchorz