Kenzo z Grodu Smoka – (Polska)

m. Lizy vom Haus Tchorz

o. Castor z Peletonu Skorpiona