Ober z Grodu Smoka – Londyn (Anglia)

o. Grisu vom Franekngold

m. Keesha vom Zisawinkel