Prada z Grodu Smoka – Londyn (Anglia)

o. Jago vom Zisawinkel

m. Carmen z Grodu Smoka