Szogun z Grodu Smoka – Kostrzyn (Polska)

o. Grisu vom Frankengold

m. Katla vom Zisawinkel