Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt

Drodzy Państwo od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany jakie Sejm przyjął  w Ustawie o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu.

 

Projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach został przygotowany w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły organizacje zajmujące się ochroną ich praw.

 

Drodzy Państwo dodany do Ustawy o ochronie zwierząt art.10a i 10b, moim zdaniem ograniczy i uniemożliwi bezmyślne rozmnażanie psów, ich sprzedaż na placach, targowiskach bądź w innych miejscach (chodzi mi tu głównie o handlarzy psami, którzy przetrzymywali je w tragicznych warunkach). Nadmiar rozmnażanych psów trafiała prędzej czy później do przepełnionych schronisk, a chyba nie tam jest ich miejsce.

Ustawa przewiduje teraz, sprzedaż psów tylko i wyłącznie w miejscu hodowli, co pozwoli przyszłym nabywcom, zobaczyć w jakich warunkach hodowane są psy, a niestety takiej możliwości nie mieli gdy dokonywali zakupu szczeniaka na targowisku.

 

Każdy kto nie będzie przestrzegał wprowadzonych zmian w ustawie będzie odpowiadał karnie;

Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art.11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art.17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny.

Wymieniam tylko niektóre ze zmian, jakie zostały wprowadzone do znowelizowanej ustawy, szkoda tylko, że dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale.

Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.

W myśl ustawy każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota – w szczególności na uwięzi – musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.

Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.

W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Zabrania się utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

– W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 10a.

1.   Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2.   Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

4.  Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

5.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących

schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6.  Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.

1.  Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od

podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych,

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Mam nadzieje, że dzięki znowelizowanej Ustawie o ochronie zwierząt,
unikniemy przepełnionych schronisk i  takich widoków.

Drodzy Państwo już od 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie zmiany jakie Sejm przyjął w tym roku w Ustawie o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu.

Projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach został przygotowany w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły organizacje zajmujące się ochroną ich praw.

Drodzy Państwo dodany do Ustawy o ochronie zwierząt art.10a i 10b, moim zdaniem ograniczy i uniemożliwi bezmyślne rozmnażanie psów, ich sprzedaż na placach, targowiskach bądź w innych miejscach (chodzi mi tu głównie o handlarzy psami, którzy przetrzymywali je w tragicznych warunkach). Nadmiar rozmnażanych psów trafiała prędzej czy później do przepełnionych schronisk, a chyba nie tam jest ich miejsce. Ustawa przewiduje teraz, sprzedaż psów tylko i wyłącznie w miejscu hodowli, co pozwoli przyszłym nabywcom, zobaczyć w jakich warunkach hodowane są psy, a niestety takiej możliwości nie mieli gdy dokonywali zakupu szczeniaka na targowisku.

Każdy kto nie będzie przestrzegał wprowadzonych zmian w ustawie będzie odpowiadał karnie;

Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art.11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art.17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny.

Wymieniam tylko niektóre ze zmian, jakie zostały wprowadzone do znowelizowanej ustawy, szkoda tylko, że dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale.

Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.

W myśl ustawy każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota – w szczególności na uwięzi – musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.

Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.

W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Zabrania się utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

– W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 10a.

1.   Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2.   Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

4.  Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

5.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących

schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6.  Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.

1.  Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od

podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych,

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Mam nadzieje, że dzięki znowelizowanej Ustawie o ochronie zwierząt,
unikniemy przepełnionych schronisk i  takich widoków.

Share this post

Z Grodu Smoka