Fox z Grodu Smoka – Borówiec (Polska)

o. Irok vom Niemberger Eck

m. Finett vom Frankengold

Z Grodu Smoka