Indiana z Grodu Smoka – Dęblin (Polska)

o. Flavia vom Frankengold

m. Mefisto vom Haus Tchorz

Z Grodu Smoka