Iron z Grodu Smoka – Borek (Polska)

m. Flavia vom Frankengold

o. Mefisto vom Haus Tchorz

Z Grodu Smoka