Jolly z Grodu Smoka – Borówiec ( Polska )

m. Finett vom Frankengold

o. Kwantum Kenola

Z Grodu Smoka