Lexus z Grodu Smoka – Tomaszów Lubuski (Polska)

m. Venia z Grodu Smoka

o. Jago vom Zisawinkel

Z Grodu Smoka