Luna z Grodu Smoka – Dublin (Irlandia)

m. Venia z Ostrowskiej Sfory

o. Jago vom Zisawinkel

Z Grodu Smoka