Marley z Grodu Smoka – Wroclaw (Polska)

m. Flavia vom Frankengold

o. Jago vom Zisawinkel