Santos z Grodu Smoka – Gryfice (Polska)

o. Grisu vom Frankengold

m. Katla vom Zisawinkel

Z Grodu Smoka