Summer z Grodu Smoka – Janowiec Kościelny (Polska)

o. Grisu vom Frankengold

m. Katla vom Zisawinkel

Z Grodu Smoka