Tauron z Grodu Smoka – Zaścianki (Polska)

o. Mefisto vom Haus Tchorz

m. Finett vom Frankengold

Z Grodu Smoka